Curriculum and Labs for Engineering Education

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

LabVIEW 8.5 Grafische Programmeeromgeving - Adriaan Brebels

DescriptionBook Information

LabVIEW is een grafische programmeeromgeving die vooral aantrek heeft bij mensen die de computer willen gebruiken in diverse gebieden. Van het verzamelen van gegevens via instrumenten of insteekkaart over krachtige analyse en gegevensopslag tot grafische visualisatie van de informatie.

Daarom wordt het ook in steeds meer domeinen als standaard gehanteerd. Van testsystemen naar vision en motion toepassingen tot de complete programmatie van de gebruiker- en machineinterfacing in bedrijven.

Waar men tot de zeventiger jaren ingenieurs en technici de rekenlat als dagdagelijkse rekentool gebruikte is dit over de jaren 70 en 80 naar rekenmachines en spreadsheets geëvolueerd. Programmeeromgevingen zoals LabVIEW maken het nu ook voor niet informatici mogelijk om software tot op professioneel niveau te ontwikkelen. De nadruk komt hierdoor meer op de kennis van op de toepassing dan op de kennis van de informatica te liggen.

Over het boek

Dit handboek wil een introductie zijn tot LabVIEW. Na een historische inleiding wordt een compleet project(je) opgezet om de processtappen te kunnen volgen. Daarna worden de structuren die LabVIEW een echte programmeeromgeving maken behandeld.

Als datastructuren worden voornamelijk arrays, strings en clusters behandeld met hun functies. Enkele speciale programmeertopics moeten de cursist in staat stellen om de eerste stappen naar gestructureerd en parallel programmeren te zetten.

Het boek geeft finaal een kort overzicht van de technieken om hardware te koppelen aan de PC. Hierdoor moet de cursist in staat zijn zelf kleine projecten op te zetten en om bestaande toepassingen te analyseren en aan te passen.

Over de auteur
Adriaan Brebels vertoefde na zijn studies fysica enige jaren in het academisch milieu tot hij assistant en later docent werd aan de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK). Intussen werd hij via de examencommissie van de staat burgerlijk ingenieur (KUL 1981).

In de jaren tachtig maakte hij deel uit van de researchgroep van het huidige Union Minière (halfgeleiders) en was mee verantwoordelijk voor de opstart van bedrijfsunits.

97890356_1223_5.jpg

Authors and Organization: Adriaan Brebels

Publisher: Campinia Media
Edition:  1

ISBN-13:  97890356.1223.5

Summary of How NI Technology is Used:

Book Purchase Site: Purchase
Official Book Site: Book Site
Book Errata Site:
Anita B
Applications Engineer
National Instruments
Contributors