Re: Workshop #X Beyond the scope

K Referencím, lze je nějak "dohledat"?

Jde o to, že jsem se setkal s několika ovladači (Instrument Driver) pro LabView, které vlastně jen volají .dll knihovnu. V programu je tedy nutné předávat si referenci na tuto knihovnu a při ukončení programu referenci zrušit. Probém nastane, pokud program skončí nekorekně - typicky při jeho tvorbě. Zatím jediné, co mi pomáhalo bylo kompletně ukončit LabView a pak vše pustit znova.

Nenapadá někoho, jak se k referenci na externí objekt v Labview dostat jinak, než že si ji přímo předám? Prostě bych si tu referenci "vyhledal" a jiným kódem korektně ukončil.

Každý nápad vítán.

0 Kudos
(7,880 Views)