Re: Workshop #X Beyond the scope

Zajímala by mě možnost využití proměnné typu Variant a možnost identifikace jejího obsahu (datový typ).

U installeru by mě zajímalo, jak zvolit správně komponenty, které se mají začlenit do instalátoru (zmenšení instalátoru na nezbytně nutnou velikost).

Četl jsem několik článků týkajících se Refnum a jejich uzavírání. Rád bych se dozvěděl něco více o práci s Refnum (zda se musí všechny Refnum povinně zavírat, či se jedná pouze o Refnum .NET Frameworku; jaký je správný postup při uzavírání Refnum např. refnum vzniklých z jiných Refnum).

V LabView bych potřeboval 128-bit. proměnnou, lze ji nějak vytvořit a provádět na ní matematické operace?

0 Kudos
(8,203 Views)