ZCU

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

Zajímavé odkazy k LabView

LabVIEW nasazují i významné firmy nebo výzkumná centra po celém světě v nejrůznějších odvětvích. V dokumentu jsou ukázány některé z nich.

Fyzika

Velký hadronový urychlovač CERNje výsledkem spolupráce přes 2000 vědců ze 34 zemí světa (zejména EU, ale také ČR). Skládá se z kruhového 27 km dlouhého tunelu, který je umístěn přibližně 100 m pod zemí (zajímavostí je, že je uložen nakřivo). K ovládání pozice podpěrných čelistí s přesností pod 200 μs je použito LabVIEW spolu s PXI přístroji (více než 100 šasi). Vzhledem k velikosti je velmi náročná synchronizace jednotlivých součástí.

Kromě samotného CERN vznikají i přidružené projekty, které se snaží vyvíjet a prakticky ověřovat velmi komplexní technologie – např. White Rabbit.

Zajímavou aplikací je také elektronová mikroskopie ve firmě FEI nebo řízení a sběr dat z fůzních reaktorů.

Automobilový průmysl

Např. BMW používá LabVIEW k vývoji a testování pokrokových automobilů na vodíkový pohon. Renault zase využívá DIAdem ke generování zpráv a analýze naměřených dat.

Biomedicíncké oblasti

V této oblasti jsem vybral více aplikací, např.

Automatické řízení

Pokud znáte PLC od nejrůznějších firem, i NI nabízí systém PAC, který se mu velmi podobá. S PLC jiných firem dokáže komunikovat pomocí OPC serveru a další možností je také do celého systému zakomponovat podle potřeb PXI nebo DAQ.

Audio&Video, rádiové standardy

Aplikací je opět více, testují se takto spotřebiče pro nejrůznější zákazníky, zejména moderní zařízení (mobilní telefony, hudební systémy) používané širokou veřejností.

Testování polovodičových prvků

Projekty týkající se robotů

  • DaNI je robot, který využívají studenti na různých univerzitách a mohou si vyzkoušet zejména autonomní navigaci, ale také počítačové vidění a práci s nejrůznějšími senzory.
  • Robot Switchblade je pěknou ukázkou řízení v praxi s efektním výsledkem.

Case Study NI

Fan Page

0 Kudos
Message 1 of 1
(3,559 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.