ZCU

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

Výukové kurzy pro zaměstnance, doktorandy a studenty ZČU

Výukové kurzy pro zaměstnance, doktorandy a studenty ZČU

LabVIEW Proficiency

Vážení kolegové a studenti,

dovolujeme si Vás pozvat na školení LabVIEW Proficiency

určené pro zaměstnance a doktorandy

ZČU v Plzni.

Už přes 200 Vašich kolegů či spolužáků splnilo úspěšně závěrečnou LabVIEW CLAD certifikační zkoušku a prokázalo tak znalosti a dovednosti, které jim můžou poskytnout výhodu před Vámi jak v oblastni pracovní tak výzkumné. Teď máte možnost srovnat skóre.

Co je LabVIEW ?

LabVIEW je grafické programovací prostředí vyvinuté společností National Instruments, které obsahuje celou řadu knihoven či toolboxů pro nejrůznější odvětví. Ale to není zdaleka vše !!! Pojem LabVIEW zastřešuje celou řadu dalších nástrojů, služeb a hardwarových produktů, které patří do kvality provedení k nejlepším na světě a jsou vzájemně kompatibilní. Díky těmto vlastnostem lze snadno a rychle vytvářet aplikace na míru pro široké spektrum oblastí, ať už se jedná o testování, simulace, rapid prototyping, měření, vyhodnocování nebo řízení, aniž by bylo nutné navrhovat vlastní hardware či se prokousávat low-level programováním při implementaci ovladačů či kódu pro FPGA. Produkty National Instruments lze tak nalézt v high-tech zařízeních jako je urychlovač částic v CERNu či v projektech NASA. Existují ale i daleko prostší případy použití jako řízení metra v Londýně, regulace a údržba energetické sítě v USA či měření a diagnostika na parních turbínách od Škody Power v jaderných elektrárnách, na kterém se významně podílí katedra kybernetiky na ZČU. Více zde.


whats labview.png

Nejjednodušší postup, jak se seznámit s LabVIEW a osvojit si základní dovednosti grafického programování, je registrovat se do výukových kurzů, které budou probíhat v prostorech Západočeské Univerzity v Plzni a jsou zcela zdarma ! Po absolvování šesti dvouhodinových seminářů, bude uchazečům nabídnuta možnost zúčastnit se zkoušky pro získání CLAD certifikátu a to opět zcela zdarma.

Rozsah materiálů zahrnuje zhruba komerční školení NI LabVIEW Core 1 a 2.

Více o těchto placených kurzech zde: Core 1, Core 2.

Předpokládaný obsah kurzů:

 • Úvod do LabVIEW
 • Pole a Klastry
 • Smyčky a Case struktura
 • Vytváření Projektu
 • Custom Controls a Type Definitions
 • Události
 • Časování
 • Stavový automat
 • Paralelizmus, Design Pattern
 • Fronty, Notifikátory, Semafory
 • SubVI
 • Grafy
 • Debugging
 • Vstupní a výstupní soubory
 • Polymorfní VI
 • VI Server, Proměnné
 • CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) zkouška (zdarma)


CLAD certifikát

Jedná se o uznávaný profesionální certifikát prokazující znalost programovacího jazyka LabVIEW, která má platnost po dobu dvou let. Jedná se o první stupeň certifikačního programu LabVIEW. Zkouška pro dosažení CLAD certifikátu se bude konat po sérii výukových kurzů přímo v prostorech univerzity a to zdarma. Bez předchozí registrace do kurzů se nelze zkoušky účastnit.

Registrace UKONČENY !!!!!!

Registrovaní očekávejte informační email s datem začátku kurzů.

Sledujte naše stránky.

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat LabVIEW Student Ambassadory na ZČU: kalistak@ntis.zcu.cz nebo chalus@ntis.zcu.cz

0 Kudos
Message 1 of 1
(1,849 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.