Politechnika Wrocławska

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

[pytanie] Różnica w dostępie do wartości kontrolki przez "local variable" i "property node"

Na zajęciach pojawiło się pytanie na temat różnicy w dostępie do wartości kontrolki przy użyciu "local variable" oraz "property node".

 

Różnica polega przede wszystkim na mechanizmie dostępu do zmiennych lokalnych oraz property node'ów, co przekłada się na wydajność i szybkość działania aplikacji.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkami:

 

W załączniku aplikacja pozwalająca na porównanie wydajności poszczególnych rozwiązań.

Marcin Niewiarowski
LabVIEW Student Ambassador
National Instruments
0 Kudos
Message 1 of 1
(1,065 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.