Politechnika Wrocławska

Members (144)
Contents
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

 

Szkolenie z LabVIEW w semestrze zimowym 2017/2018


Dostępne grupy zajęciowe dla studentów:
• Wtorek 19:00 - 21:00 (Sala 310, budynek C-2, PWr)
• Środa 19:00 - 21:00 (Sala 110, budynek C-2, PWr)

Dostępne grupy zajęciowe dla doktorantów i pracowników uczelni:
• Wtorek 17:00 - 19:00 (Sala 303, budynek C-2, PWr)


Linki do postów z materiałami dydaktycznymi


Zajęcia 1 (24-25.10.2017)
Zajęcia 2 (07-08.11.2017)
Zajęcia 3 (14-15.11.2017)
Zajęcia 4 (21-22.11.2017)
Zajęcia 5 (28-29.11.2017)
Materiały dodatkowe
Materiały do egzaminu CLAD