Politechnika Warszawska

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

Zapisy na egzamin CLAD 15.01

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfjnlY6VJ5ENfi2VsIYSwpqyGVrdmkrBibtC9wVt2GJfX_3A/viewform?...

 

Uwaga: Egzamin jest dedykowany Wykładowcom oraz Pracownikom Uczelni - studenci mogą w nim wziąć udział po udzieleniu zgody Prowadzącego.

0 Kudos
Message 1 of 1
(1,083 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.