PolŚl

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

Skróty klawiszowe w LabVIEW

Aby ułatwić sobie zapamiętanie skrótów klawiszowych (oraz poznać nowe), należy:

  1. otworzyć pomoc LabVIEW (Ctrl+? albo w dowolnym oknie: menu Help >> LabVIEW Help...)
  2. przełączyć się na zakładkę Index
  3. w polu wyszukiwania wpisać hasło keyboard shortcuts
  4. kliknąć podwójnie pozycję keyboard shortcuts na liście wyników
  5. czytać i testować wyświetlone instrukcje!

kb shortcuts.png

0 Kudos
Message 1 of 1
(4,087 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.