National Instruments مناقشة حول منتجات

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Reply

runing matlab in Labview

runing matlab in Labview

السلام عليكم 

هل يمكن معالجة الصور عن طريق الماتلاب و اظهارها على الابفيو مثلا انا عندي الكود التالي:

 

 

% Load jpeg files 
orgImage = imread('Pixel.jpg', 'jpg'); 
figure(1); imshow(orgImage);
% 2D FFT 
fftImage = fftshift(fft2(orgImage)); % 2d fft 
ampImage= abs(fftImage); 
figure(2); imshow(ampImage, [0 10000 ]);

% Convolution (low-pass filtering) 
filter = fspecial('gaussian',[10 10], 4); % gaussian kernel 
filterImage = conv2(orgImage, filter); % convolution 
figure(3); imshow(filterImage, [0 250]);

% 2D FFT of filtered image 
fftFilterImage = fftshift(fft2(filterImage)); 
ampFilterImage= abs(fftFilterImage); 
figure(4); imshow(ampFilterImage, [0 10000 ]);

"out put"  ماهو 

الذي ساختاره لاظهار الصور على الابفيو مع العلم ان هذا الكود شغال
على الماتلاب.
دعوة للكل للتفاعل معنا في الموضوع وشكرا.

تحياتي

 

0 Kudos
Message 1 of 1
(3,980 Views)