NI Mentor Program Magyarország

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

Tanári myDAQ pályázat: Várjuk a fizika tanárok jelentkezését július 11-ig!

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és az NI Hungary Kft. (a továbbiakban NI) közösen pályázatot hirdet az általános- és középfokú oktatásban résztvevő fizikatanárok számára.  A pályázat célja, hogy minél több iskolai kísérlet legyen úgy feldolgozva, hogy a kísérlet számítógéppel támogatott formában is elvégezhető legyen az iskolában

Segítség a pályázat végrehajtása során:

A pályázat sikeres végrehajtásához az NI minden regisztrált pályázó számára rendelkezésre bocsátja a pályázat idejére a myDAQ nevű univerzális mérőcsatoló eszközét, az annak kiszolgálására is alkalmas LabVIEW nevu szoftverét, valamint a pályázó által kért, a tervezett kísérlet végrehajtásához szükséges mérőátalakítókat/szenzorokat. Ezen túlmenően az NI vállalja a myDAQ eszköz és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver oktatásának megszervezését a jelentkezett tanároknak. A további részleteket a részletes pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázók köre:  

A pályázaton magyarországi, az általános- és középfokú oktatásban tanító – vagy onnan nyugdíjba vonult -, tanárok vehetnek részt, önállóan, vagy csapatban egyaránt. A pályázaton nem vehet részt a National Instruments cégcsoport bármely tagvállalatával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy. 

A pályázat témája:

Általános- és középfokú oktatásban használható kísérletek kidolgozása a myDAQ eszköz, és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver segítségével. A kísérletek témaköre teljesen nyitott, de szükséges, hogy a kísérletek a Nemzeti Alaptantervhez (NAT) szervesen kapcsolódjanak. Egyetlen pályamunka keretében több kísérlet leírása is szerepelhet – sőt, bátorítjuk a minél több kísérlet leírását egyetlen pályázat során. Külön hívjuk fel a figyelmet az emelt szintű fizika érettségi kísérleti feladatainak adaptációjára a myDAQ eszköz és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver felhasználásával. A pályamunka terjedjen ki a mérések leírására, elrendezésére, eszközigényére, a megvalósítás lépéseire, a szükséges időtartamra, tartalmazzon mintaméréseket, valamint forrásmunkák jegyzékét (irodalomjegyzék). A leírásnak olyannak kell lenni, hogy annak alapján bármely – a myDAQ és a LabVIEW használatában előképzettséggel nem rendelkező – tanár kolléga a kísérletet össze tudja állítani, és be tudja mutatni iskolai óra keretében, ha az iskola rendelkezik az eszközökkel.

A pályamunka formai követelményei:

Az elkészült pályamunka egyetlen, maximum 40 oldalnyi írásbeli dolgozat legyen, amelyet elektronikusan (PDF vagy Word formátumban) kell feltölteni online az alább megadott határidőig. A pályamunka tartalmazhat képleteket, táblázatokat, ábrákat, fotókat. Videók nem tölthetők fel, de közösségi oldalra feltöltött (pl. YouTube) videókra mutató linkeket tartalmazhat a pályázat.

Pályázati határidők:

·          Felhívás megjelenése: 2014. április 30. (szerda)

·          Regisztráció és eszközigény leadásának határideje: 2014. július 11. (péntek)

·          Az eszközök postázásának határideje: 2014. augusztus 29. (péntek)

·          Pályamunkák beadási határideje: 2015. január 5. (hétfő)

·          Bírálati határidő: 2015. február 27. (péntek)

Eszközök visszaadásának határideje: A 2015. évi Fizikatanári Ankéton (várhatóan 2015 márciusában)

Díjátadó: A 2015. évi Fizikatanári Ankéton (várhatóan 2015 márciusában)

A pályázat díjazása:

I. helyezett: 250.000 Ft 

II. helyezett: 200.000 Ft

III. helyezett: 150.000 Ft

Az első 10 helyezett pályázót foglalkoztató oktatási intézmények (nyugdíjas pályázó esetén a pályázó által kedvezményezettként megjelölt általános vagy középfokú oktatási intézmény) tárgyjutalomban (a pályázó által haszonkölcsön keretében használt eszközök és szotfver) részesülnek.

A részletes pályázati kiírás elérhető az ELFT honlapjának nyitó oldaláról (http://elft.hu), vagy közvetlenül a következő linkről:

http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/NI-palyazat.htm.

Innen kiindulva érhető el az online regisztrációs lap is. Az online regisztrációs lap kitöltésével a pályázó elismeri, hogy elolvasta és megértette a részletes pályázati kiírást, és elfogadja az abban foglaltakat.

Jó munkát kívánunk mindenkinek!

Kapcsolattartók:

NI Hungary Kft. részéről:  Kun Erika.  erika.kun@ni.com

Eötvös Loránd Fizikai Társulat részéről: Dr. Sükösd Csaba alelnök, sukosd@reak.bme.hu

Message 1 of 1
(2,864 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.