LabVIEW na VUT Brno

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

Program prezentací

Celý program bude rozdělen do 7 prezentací po 2 hodinách. Začíná se naprostými základy, takže není třeba s LabVIEW umět pracovat. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech, po seznámení bude pracovat každý sám na jednoduchých úlohách, ve kterých si vše osahá. Součástí je vždy krátký domácí úkol k ujasnění pochopení obsahu prezentace.

Prezentace 1

Ukázka aplikací LabVIEW, jeho možnosti a důvod používání.

Úvod do prostředí LabVIEW, jeho součásti, členění prvků.

Prostředí, jeho nastavení, doporučení pro prvotní konfiguraci.

Projekt, části virtuálního přístroje (VI) – Front Panel, Block Diagram.

Datové typy v LabVIEW, princip data flow.

Prezentace 2

Základní struktury VI.

Pole, clustery (error cluster), výčtové datove typy.

Typové definice.

Prezentace 3

Prvky používané k programování, specifika oproti jiným jazykům.

Práce s poli a clustery, autoindexování, shift registry.

Case struktura, podmínková struktura, události.

Prezentace 4

Sequence structure, její význam a použití.

Časovací funkce, rozdíly mezi nimi.

Stavový automat jako jedna z možností architektury programu.

Návrhové vzory, notifier, queue.

Prezentace 5

Práce se složitějším programem, dělení na subVI, modularita kódu.

Vlastnosti VI, nastavení ikony, dokumentace.

Typy souborů, práce s nimi, základní konstrukce kódu pro čtení a zápis do souborů.

Prezentace 6

Grafické zobrazovací prvky, jejich rozdělení a specifika.

Error handling jako způsob detekce chyb a hlášení.

Debugování kódu, breakpointy, zvýraznění provádění kódu.

Souběh, semafory, VI server.

Prezentace 7

Sběr dat, MAX, hardwarová konfigurace.

DAQ, jeho terminologie, součásti a princip funkce.

Různé způsoby práce s HW, Express VI.

DAQmx API a práce s ním. Praktická demonstrace.

Před CLAD zkouškou bude možné udělat opakovací cvičení, ve kterém budou zopakovány nejdůležitější části s možností zkoušky nanečisto.

Pokud bude zájem o nějakou konkrétní problematiku, je možné se věnovat i té.

0 Kudos
Message 1 of 1
(3,725 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.