LabVIEW Vietnam

Highlighted

Nhờ cộng đồng tư vấn chọn USB NI phân tích sóng hài lên đến bậc 50

Chào các anh chị!

Hiện tại, em đang cần phân tích sóng hài của lưới điện trong bài toán chất lượng điện năng. Em đã đọc một số paper và thấy họ có dùng các bộ USB NI kết nối với Matlab để đo và phân tích điện áp và dòng ba pha trong lưới điện. Vì vậy, em cũng muốn mua một bộ USB NI nhưng chưa biết model nào phân tích được sóng hài lên đến bậc 50. Mong các anh chị tư vấn giúp.

Em cảm ơn mọi người!

0 Kudos
Message 1 of 1
(45 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.