LabVIEW Vietnam

Chuyển Labview code qua C/C++

Chào mọi người,

 

Mình có 1 cái phần mềm được viết trên Labview. Mình muốn chuyển nó sang C/C++. Mình có full source code của nó nhưng mình lại không rành về Labview. Ai có giúp mình chuyển (hoặc giải thích phần logic, mình có thể tự viết lại bên C/C++ cũng được). Ai giúp được mình, mình sẽ hậu tạ.

 

Cảm ơn mọi người.

0 Kudos
Message 1 of 4
(102 Views)
3 REPLIES 3

Re: Chuyển Labview code qua C/C++

Chuyển sang c/c# chắc ko có công cụ nào chuyển đâu bạn. Bạn show blog diagram xem mức độ chương trình phức tạp tới đâu, để ae còn tự tin giúp đỡ:))))

0 Kudos
Message 2 of 4
(77 Views)

Re: Chuyển Labview code qua C/C++

Cái pic này chỉ là main vi file. Cả project có 6 files VI. Mình chỉ không hiểu phần communication thôi. Cái app này dùng Serial Port. Nhưng mình lại không hiểu được phần communication giữa app và device. Ai rành về Labview cho mình xin facebook để tiện share thêm information. Ở trên này sợ share không hết được ý của mình.

0 Kudos
Message 3 of 4
(69 Views)
Highlighted

Re: Chuyển Labview code qua C/C++

bạn dùng IDE C++ nào, phần giao tiếp serial đều có thư viện mà

 

0 Kudos
Message 4 of 4
(45 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.