LabVIEW Vietnam

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Chia sẻ code LabVIEW với VI Snippet

Bạn đã gặp các trường hợp này lần nào chưa?

- Người khác chia sẻ với bạn một VI nhưng máy bạn đang dùng không có LabVIEW (ví dụ như bạn dùng điện thoại, tablet, ...) hoặc version LabVIEW của bạn không tương thích với version của VI? Khi đó bạn không thể mở được VI nhưng bạn lại muốn biết code bên trong đó như thế nào.

- Người dùng chụp hình code của chương trình của họ (ví dụ như bằng print screen) rồi chia sẻ lên forum/web. Bạn muốn tái sử dụng lại code đó. Nhưng bạn sẽ mất thời gian để code lại cho giống với code trong hình chụp.

Để giải quyết các vấn đề này trong việc chia sẻ code đồ họa của LabVIEW, kể từ LabVIEW 2009 trở đi, người dùng có thể chia sẻ code đồ họa một cách dễ dàng bằng VI Snippet.

Để tạo VI Snippet, trong Block Diagram của chương trình VI, bạn chọn phần code mà bạn muốn chia sẻ rồi vào menu Edit --> Create VI Snippet from Selection.

Khi đó, LabVIEW sẽ tạo ra một file hình dạng .PNG chứa hình của phần code mà bạn muốn chia sẻ.

Bạn có thể post hình này lên web/forum hoặc gửi cho người bạn muốn chia sẻ.

Người nhận có thể lưu file .PNG này lên máy tính rồi kéo hình này thả vào trong block diagram của một VI. Khi đó, code trong file .PNG đó được tái tạo lại trong VI.

Nếu file hình được post lên web/forum, và bạn duyệt web bằng Internet Explorer (IE), từ IE, bạn có thể kéo hình trực tiếp qua block diagram của VI để tái tạo lại code đó.

Bạn có thể test thử với hình bên dưới.

Snippet.png

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm link sau:

Use VI Snippet to Store and Share Reusable Code Sections

http://www.ni.com/white-paper/9330/en/

Happy Sharing!

qpham

Message 1 of 4
(7,143 Views)

Cảm ơn anh qphung nhiều . Cái này em đọc trên trang chủ thấy nhiều , nhưng không biết làm theo như thế nào . Bây giờ thì mới biết , ^_^  .

Em đã thử dùng IE 8 để làm thử , nhưng không thể kéo qua bên block diagram để nó tái tạo lại code được .

Em sử dụng LabView 2013 , không biết lỗi này là do máy em hay hay do phần mềm nữa .

Anh xem lại giúp em .

Cảm ơn anh .

0 Kudos
Message 2 of 4
(5,249 Views)

Chào bạn,

IE 8 hình như khá cũ rồi.

Mình đang dùng IE 11 nên không test cho bạn được.

Bạn thử nâng cấp IE xem sao.

Chúc bạn thành công.

0 Kudos
Message 3 of 4
(5,249 Views)

 

0 Kudos
Message 4 of 4
(3,576 Views)