LVDiGIT

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

LVDiGIT #2, onderwerp keuze 'LabVIEW generic' en wie-doet-wat

ter voorbereiding LVDiGIT #2 (~19sept 2012)

Wie wil er een korte presentatie (~20min) houden en het

stukje discussie leiden over een van de volgende onderwerpen?

LabVIEW generic

a. embedding/linking to other programming languages (python, lua, ...)

b. overview: LabVIEW on small targets (linux, embedded ARM)

c. LabVIEW tips and tricks (callbacks, DLL interfacing, separate source/compiled code)

d. making great GUI's (resizing user interfaces, drag+drop, layout, ...)

0 Kudos
Message 1 of 5
(5,819 Views)
4 REPLIES

Re: LVDiGIT #2, onderwerp keuze 'LabVIEW generic' en wie-doet-wat

Over elke van die punten is er wel een halve dag voordracht met aansluitende discussie te doen.

Gezien de twee themas onder punt a. will ik daar best iets over vertellen.

Maar ook de andere punten liggen dicht bij mijn hart!

Rolf Kalbermatter
Averna BV
LabVIEW ArchitectLabVIEW ChampionLabVIEW Instructor
0 Kudos
Message 2 of 5
(1,863 Views)

Re: LVDiGIT #2, onderwerp keuze 'LabVIEW generic' en wie-doet-wat

helemaal mee eens!!! elk onderwerp na korte presentatie 'smaakt' denk ik naar meer, en dat is precies waarom we maar twee onderwerpen op de agenda zetten...

als het aan mij ligt en discussie item1 gaat lekker en is dus voor een ieder super interessant dan item2 (presentatie+discussie) in overleg korter/doorschuiven !

ook niet erg als onderwerp gewoon een aantal keer terugkomt, iedere keer iets meer compleet en doorspekt van nieuwe inzichten ;-)

dat is de reden voor opnemen in agenda <planning volgende meeting>

0 Kudos
Message 3 of 5
(1,863 Views)

Re: LVDiGIT #2, onderwerp keuze 'LabVIEW generic' en wie-doet-wat

nogmaals oproep aan iedereen om eens na te denken (en te reageren..) over de wie-doet-wat vraag 'LabVIEW generic'

er moet toch meer aanbod mogelijk zijn op een onderwerp zo generiek als LabVIEW...

misschien nog iemand met highlights/roadmap/trends gezien op NIWEEK (maar dan natuurlijk niet strategisch/business specifiek)

0 Kudos
Message 4 of 5
(1,863 Views)

Re: LVDiGIT #2, onderwerp keuze 'LabVIEW generic' en wie-doet-wat

Volgens mij had je al een aanmelding (voor punt a althans).

Ik wil in punt d en eventueel punt c ook wel een keer het voortouw nemen.

0 Kudos
Message 5 of 5
(1,863 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.