DutLUG

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Taal presentaties op DutLUG meetings / Presentation language at DutLUG meetings

Beste mede-LUG-er,

 

We hebben vorig jaar de DutLUG opgericht met als initieel uitgangspunt dat de voertaal voor presentaties Nederlands zal zijn. Met name ook om de stap naar het geven van een presentatie zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Ons wel bewust zijnde van het internationale karakter van de regio waarin we ons bevinden en de bedrijven waar velen van ons werken hielden we in ons achterhoofd dat hier wellicht een keer verandering in zou kunnen komen.

Het zal je misschien ook niet ontgaan zijn dat we al een keer op Engels zijn overgeschakeld omdat we een Engelstalige bezoeker hadden.

 

Vorige meeting is hier door een aantal mensen kort over gesproken en om de laagdrempeligheid van het kunnen presenteren in je eigen taal te waarborgen alsook teleurstelling bij de niet NL-taligen te voorkomen zou ik het volgende willen voorstellen:

  • Als je graag wilt presenteren, maar dat niet in het Engels kan of wil doen is dat geen enkel probleem! Geef dat gewoon aan als je ons mailt of post op de community.
  • Wij proberen voortaan op voorhand op de community aan te geven of de presentaties op de volgende meeting eventueel in het Engels gegeven kunnen worden, of NL-only zijn.
  • De niet NL-taligen kunnen dan aan de hand daarvan bepalen of ze wel of niet naar de volgende meeting komen.

Zie het als een voorstel / opening van een discussie. Uiteraard staan we open voor andere ideeën.

Als er geen helemaal geen reacties komen beschouw ik het voorstel sowieso als aangenomen. Smiley Happy

Message 1 of 1
(1,536 Views)