DutLUG

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Meeting 7-12-2017

De onderwerpen voor de DutLUG meeting van 7-12-2017:

 

  • LabVIEW : Descriptions & Properties - Editing VI Descriptions & Managing UI Properties (Stefan Lemmens)
    Vanuit de vraag hoe kunnen we zo gemakkelijk mogelijk vi descriptions, control help descriptions en tip-strips invullen wordt een tweetal tools toegelicht en gedemonstreerd.
    - VI Properties Editor
    - User Interface Manager
  • Actor Framework (Maurice Hanique)

De presentatie slides kunnen na de meeting toegevoegd worden aan deze topic.

 

 

0 Kudos
Message 1 of 3
(3,101 Views)

Bij deze mijn presentatie van gisteren alsook de gebruikte voorbeelden.

De UIP.zip bevat de gebruikte custom plugins. Deze moeten in de map LabVIEW Data\UIP geplaatst worden.

 

De custom plugin CaptionText verschilt van de default plugin CaptionUIP omdat deze laatste ook de caption altijd zichtbaar maakt en de custom variant past enkel de tekst aan.

 

Alle links vinden jullie in de presentatie terug maar ni.com/uim is een goed startpunt.

Message 2 of 3
(3,007 Views)

Bij deze nog de vi's van de presentatie Actor Framework

0 Kudos
Message 3 of 3
(2,821 Views)