DutLUG

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Help NI in hun besluitvorming m.b.t. een home / hobby versie van LabVIEW / LabVIEW NXG

Op onderstaande link staat een enquete. Vul h'm zeker in als je LabVIEW voor hobby projectjes gebruikt. Onder de eerste 200 respondenten wordt ook een aantal Amazon gift certificates verloot.

 

http://bit.ly/nisurvey2019

 

Message 1 of 1
(1,021 Views)