Brno University of Technology

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

DomaciUkol1.rar

Dávám ke stažení zadání příkladů k procvičování.

Navigating LabVIEW - kde si vyzkoušíte základní mechanismy jako založení projektu vytvoření VI a virtuálních složek, vytváření vstupů (controls) a výstupů  na ovládacím panelu. V blokovém schématu pak jak se propojují jednotlivé terminály a přidávají se nody.

Při umisťování nodů doporučuji vyzkoušet všechny prezentované metody, a to jak ručně, s pomocí funkce Search v paletě a s pomocí quick drop (ctrl + mezerník) zadání vás pak provede vším co jsme probírali.

Manual Error Handling - Zde doporučuji začít s již existujícím VI, a s pomocí probíraných postupů zajistěte aby šipka nebyla zlomená a program šel spustit. (TIP: Vstupy a výstupy lze přidat i v blokovém schématu. Buďto tak že po pravém kliku na vstup, výstup či drát chtěného datového typu zvolíme možnost -create -> a následně (constant/indicator/control)). Nebo využitím Change to (constant/indicator/control), touto možností však původní objekt nahradíte.

Poté se pusťte do zadání v PDF které vás provede vytvořením aplikace, prací s errory (error lines).

Jsem si jistý že s trochou snahy se i začátečníkům zdaří. Pokud by zadání nebo skutečnost že je anglicky představovalo příliš velký problém ozvěte se a já nahraji další rady.

Hodně zdaru

0 Kudos
Message 1 of 1
(2,994 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.