AGH University of Science and Technology in Krakow

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Różnica w działaniu funkcji "Wait (ms)" oraz "Wait Until Next ms Multiple"

Pytanie:

Jaka jest różnica w działaniu funkcji "Wait (ms)" oraz "Wait Until Next ms Multiple"?

 

Odpowiedź:

W obu przypadkach określamy wartość czasu w milisekundach, który program ma czekać w trakcie wykonywania. Wykonywanie programu jest więc wstrzymane na ten określony czas. Różnica jest następująca:

  • w przypadku funkcji Wait (ms) wykonywanie programu wstrzymane jest na czas określony wejściem miliseconds to wait i po upływie tego czasu program wznawia wykonywanie,
  • w przypadku funkcji Wait Until Next ms Multiple wykonywanie programu wstrzymane jest do momentu, w którym aktualna wartość zegara systemowego jest podzielna przez wartość określoną na wejściu milisecond multiple.

Obrazowo wygląda to następująco (w obu przypadkach wejścia funkcji skonfigurowane są na 100ms):

compositeIMG

Więcej informacji, wraz z przykładami, można znaleźć pod adresem: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/12B2EA9AD5B265AD86256257004DD8E2

0 Kudos
Message 1 of 1
(1,667 Views)