điều khiển động cơ bước dùng Card NI 6008

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted

điều khiển động cơ bước dùng Card NI 6008

chào mọi người!

mọi người cho em hỏi là ai đã làm về điều khiển động cơ bước dùng Card NI 6008 có thể cho em tham khảo code gợi ý được ko ạ. em đang làm về đề tài này (điều khiển vị trí ạ) mà ko hiểu lập trình thế nào.mong mọi người giúp em ạ.

tks mọi ng

0 Kudos
Message 1 of 1
(1,197 Views)
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.