NI Home > Community > NI Discussion Forums

NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar

Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Member
Posts: 181
0 Kudos

Re: RS485 Modbus ile iletişim

Her şekilde deneedim ama hala başarılı olamadmı.


Yasemin Barutçu
Electrical And Electronics Engineer
Active Participant
Posts: 376
0 Kudos

Re: RS485 Modbus ile iletişim

Çok karmaşık olmaması gerek aslında. Neleri denediğinizi tam olarak da bilemediğimiz için ne gibi fikir verebiliriz bilmiyorum :smileyfrustrated: Verilen haberleşme yapısı tam olarak modbus'a uymuyor. Cihaz üretici ile irtibata geçip fikir almak yararlı olabilir.

Zafer DEPE
R&D Proje Lideri
Elektronik Müh.
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com