NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar

Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Reply

Gabor Filtresi

Solved!
Go to Solution

Gabor Filtresi

Elimde bulunan bir veriye ( matris ) gabor filtresi uygulamak isityorum. IMAQ vs. kullanmayarak bunu nasıl uygulayabilirim? 

 

 

İyi çalışmalar.

0 Kudos
Message 1 of 3 (3,320 Views)
Reply
0 Kudos

Re: Gabor Filtresi

[ Edited ]

Merhabalar;

 

 

Gabor filtresinin aynı isim altında hazır bir uygulaması olduğundan süpheliyim. Ancak, http://en.wikipedia.org/wiki/Gabor_filter sayfasında tanımlanan kullanım amacına benzer işlemler için, sizin de belirttiğiniz üzere LabVIEW'in görüntü işleme eklenti paketi olan Vision Development Module beraberinde gelen görüntü işlemeye yönelik filtreler içersinde bulunan IMAQ Edge Detection fonksiyonu bu amaca uygun sonuçlar üretecektir. Zannedersem bu konuda Zafer Bey'in  tecrübelerinden de yaralanabiliriz Smiley Happy

 

Yine aynı Wikipedia sayfasının sonlarında örnek verilen Matlab® kodunu elemental LabVIEW fonksiyonlarını ya da Mathscript Node'larını kullanarak LabVIEW'de gerçekleştirebilirsiniz.

 

Acaba bu fonksiyonu ne tür bir amaçla kullanmayı düşünüyorsunuz ?

IMAQ fonksiyon paletini kullanmak istemediğinizden dolayı LabVIEW'de görüntü işlemeye yönelik bir uygulama yapmaya çalıştığınızı zannetmiyorum. Veri işlemeye yönelik de bu filtrenin ne tip bir faydası olabileceğini tam anlamıyla kestiremiyorum. Öte yandan aynı kişinin bulmuş olduğu Gabor Transform fonksiyonları ise veri toplama ve işlemeye daha yakın amaçlarda kullanılabilir gibi gözüküyorlar ve de bunların LabVIEW'de hazır uyarlaması mevcuttur.

 

Kolaylıklar dilerim.

 

Candan

(Bay) Candan CANER
National Instruments Türkiye
Message 2 of 3 (3,319 Views)
Solution
Accepted by topic author oisleyen
‎08-27-2015 06:09 PM

Re: Gabor Filtresi

Candan gayet detaylı anlatmış. Wikipedia'da verilen fonksiyonu script kod olarak yazıp bir alt fonksiyon (Sub VI) yapabilirsiniz. Aşağıda bununla ilgili cevap verilmiş.

 

Machine Vision/Gabor Filter

 

Zafer DEPE
R&D Proje Lideri
Elektronik Müh.
E3TAM A.Ş.
www.e3tam.com
Message 3 of 3 (3,310 Views)